Lietošanas noteikumi

  1. Interneta mājas lapas www.salakafe.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA Nomeda.
  2. Katra mājas lapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem. Mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.
  3. Izmantojot vai citējot www.salakafe.lv lapas materiālus, atsauce uz to ir obligāta.
  4. Mājas lapa satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz minētajiem objektiem pieder SIA Nomeda vai arī SIA Nomeda ir šo tiesību īpašnieka(u) atļauja izmantot materiālu mājas lapā.
  5. Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. SIA Nomeda neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites.
  6. Visa mājas lapā ietvertā informācija ir informatīva, par operatīvām izmaiņām, ja tādas būs radušās saistībā ar akcijas precēm, informēsim pircējus veikalā.
  7. SIA Nomeda var izmantot jebkuru no augstāk minētās informācijas savas biznesa darbības veikšanā (tai skaitā, neierobežoti – preču izplatīšanā vai reklāmas nolūkos). Interneta veikala apmeklētājs un lietotājs, izmantojot šo vietni, piekrīt, ka viņa e-pasts tiek izmantots iepriekš minētās darbības veikšanā, kā arī informēšanā par klienta pasūtījuma norisi.
  8. SIA Nomeda ir tiesības grozīt, papildināt vai izņemt informāciju no mājas lapas.
  9. SIA Nomeda neuzņemas atbildību par mājaslapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās neparedzētu iemeslu dēļ.